Administratorem Państwa danych jest Księgarnia Naukowa JOLJUR operator księgarni internetowej JOLJUR z siedzibą w 44-171 Taciszowie ul.Sportowa 11

NIP PL6311017810 pod adresem e-mailowym

Jerzy.Steinhof@joljur.pl

Dane Państwa są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Dane są przetwarzane do celów zgodnych z działaniami i celami firmy Joljur ,przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne /ustawa o rachunkowości, zapisy umowy/ dla zawarcia i realizacji umowy sprzedaży bądź celów marketingowych wyszukiwanych produktów.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Klientem:

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną , w tym dokonywania transakcji i płatności;

  • zakładania i zarządzania kontem, przygotowywania informacji naukowej o dostępnych tytułach

  • realizacji umów przetargowych

  • obsługi reklamacji i wycen książek

- po uzyskaniu Państwa zgody na zapisywanie danych w plikach cookies, gromadzenie danych ze stron www i aplikacji mobilnych

Nie przekazujemy Państwa danych podmiotom trzecim.

Twoje dane osobowe udostępniamy natomiast podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników księgarni Joljur oraz firmom kurierskim.

Możemy natomiast przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies ułatwiających Państwu korzystanie z naszej strony internetowej.

Szanujemy Państwa prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz złożenie sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych.

Państwa sprzeciw bądź cofnięcie zgody działa natychmiastowo.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będzie można korzystać z księgarni Joljur.