Reklamacje są uwzględniane do dwóch tygodni czasu po zakupie. Bez podania przyczyny.


Towar nie może być zniszczony lub naruszony.


Klient wysyła książkę na własny koszt.